English

Pre väčšinu podnikov predstavuje kúpa alebo prenájom kancelárskych priestorov veľký záväzok. Samotné náklady môžu značne ovplyvniť celkový výsledok. Dôležitú úlohu zohrávajú v rozhodovacom procese aj ostatné faktory ako umiestnenie, dostupnosť, parkovacie možnosti, bezpečnosť, dizajn, občianska vybavenosť daného miesta—všetko toto naviac priamo vplýva na spokojnosť zamestnancov, produktivitu a imidž spoločnosti. Môžu dokonca predurčovať vaše dlhodobé obchodné plány! Nájdenie správnych priestorov je pre Váš úspech rozhodujúce.

Developeri v projekte TRADE CENTER II vedia čo znamená úspešné zabezpečenie kancelárskych priestorov. Viac o našom súčasnom vzrušujúcom projekte v Bratislave.